WWW.ABSTRACT.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«Omnipotence a limity v PBSP: Vodítka pro struktury s limity © 1996 Lowijs Perquin, M. D. Psychiatr-psychoterapeut, certifikovaný PBSP trenér a ...»

-- [ Page 4 ] --

V takovém případě klient nedokáže dostatečně integrovat nový a neznámý prožitek. Kvůli studu, vině či strachu proces zastaví. Prožívá-li nepřipravený klient poprvé takto silně svoji moc, prvním vědomým pocitem bývá většinou stud. Cítí silný impulz zakrýt si obličej i oči nebo si přeje zmizet.

Přeje si stát se neviditelným, přestat existovat, aby unikl pohledům okolí. Malé dítě nechce být vystaveno pohledům „zahanbujících očí světa“. Stud odkazuje na pocity bezvýznamnosti, odhalenosti, vystavenosti. Může jít o do sebe „zavinutý“ vztek původně směřovaný proti lidem, jimž bylo dítě původně vystaveno. Namísto vyjádření impulzu zničit oči pozorovatelů, otočilo dítě agresi dovnitř.

Poděkování Děkuji americkému kolegovi Dr. Russellovi Mott za pozornou revizi anglicky psaného textu a užitečné editorské poznámky k využívání angličtiny. Stejně tak mu patří poděkování za teoretické komentáře a návrhy, činící text hlubším a srozumitelnějším.

Odkazy (Texty jsou v angličtině, není-li uvedeno jinak.) Anzieu, D. (1989). The skin ego: The psychoanalytic approach. Univerzita Yale: New Haven &London.

Beloof, R. (1986), Accomodating in psychomotor groups. K dispozici: 1613 Josephine Street, Berkeley, CA 94703 USA.

Cooper, D. (1992). Professional ethics and Pesso System Psychomotor Therapy. Pesso bulletin:

Proceedings of the First International Meeting on PSP. No II 1992, pp. 35-39. Amsterdam, the Netherlands.

Crandell, J. (1991). PSP and object relations theory. In A. Pesso and J. Crandell (Eds.), Moving psychotherapy: Theory and application of PSP therapy. Cambridge, Massachussetts: Brookline Books.

de Boer, E. (1994). The body of the word. Proceedings of the Second International Conference on PBSP, Atlanta, Georgia: Southeastern Psychomotor Society.

de Bruine, G. (1994), Power and openess. Proceedings of the Second International Conference on PBSP, Atlanta, Georgia: Southeastern Psychomotor Society.

Howald, M. (1992). Some aspects of the concept of limiting – Outer and inner limiting. Pesso bulletin, Proceedings od the First International Meeting on PSP. No II., pp. 11-18. Amsterdam, the Netherlands.

Jongsma, T. (1986). Verbal Limiting. Pesso Bulletin II, No. 3, pp. 21-24.

Miller, A. (1981). Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst. (German).

Mott, R. (1992). Magus transference and countertransference in Pesso System Psychomotor Therapy:

An illustrative archetypal analysis of transformative space. (Doctoral disertation.) Ann Arbor, Michigan: University Microfilms.

Mott, R. (1996). Liminality in PBSP. Transference and countertransference phenomena mediated by the uncounscious images of the magician and sacred transformative space. Proceedings of the Second International Conference on PBSP, Atlanta, Georgia, USA.

Perquin, L. (1987). Pesso psychotherapy and psychoanalytic concepts. Pesso Bulletin, III, No. 1, pp.

31-34 and No. 2, pp. 9-16.

Perquin, L. and Pesso A. (1990). Pesso psychotherapy for the treatment of consequences of sexual abuse. Pesso Bulletin, VI., No. 1, pp. 6-21. (Dutch) Perquin, L. (1992). Humor and Pesso Psychotherapy. Pesso Bulletin: Proceedings of the First International Meeting on PSP. No. 1, pp. 82-90.

Perquin, L. (1994a). Body-oriented psychotherapy according to Pesso-Boyden: A specialization for psychotherapists. Amsterdam, RINO Noord Holland (Dutch) Perquin, L. (1994). A New Training Model in PBSP®. Proceedings of the Second International Conference on PBSP®, Atlanta, Georgie, USA.

Pesso, A. (1969). Movement in Psychotherapy: psychomotor technique and training (Chapter 8). New York, The University Press.

Pesso, A. (1984). Experience in action: a psychomotor psychology. (Chapters 4-6) New York, The University Press.

Pesso, A. (1990). Centre of Truth, True Scene and Pilot in PS/P. Pesso Bulletin, VI., No. 2, pp. 13-21.

Pesso, A. & Crandell, J. (Eds.) (1991a,b,c,d) Movement in Psychotherapy: Theory and Application of PS/P Therapy. Cambridge, Massachussets: Brookline Books.

Pesso, A. (1994). Slide Introduction to PBSP®. Franklin, New Hampshire Psychomotor Institute.

Pohorely, I. (1992). Elements of PS/P in workshops with political refugees. Pesso Bulletin:

Proceedings of the First International meeting on PSP. No. II, pp. 75-77. Amsterdam, the Netherlands.

Sommeling, L. (1994). The soul in PBSP®. Proceedings of the Second International Conference on PBSP®, Atlanta, Georgia.

Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and developmental psychology. New York, Basic Books.

Sarolea, H. (1986). Working with Ideal Parents. Pesso Bulletin, 1986, No. 1, pp. 38-45 (Dutch)

Pozn. překladatele:

Pro zjednodušení a větší plynulost textu uvádím výraz „klient“ v mužském rodě a nikoliv jako „klient/klientka resp. klientka/klient“, pokud to není jednoznačně uvedeno jinak.

„Limiting structure“ překládám jako „limitující (a nikoliv limitovací)“ struktura, protože mi to zní lépe, i když by se o přesném významu možná dalo diskutovat. Totéž platí pro „limitující – limiting“ postavy.

Plně výstižný český výraz pro anglické „contain“ a „containment“ jsem nenalezla. Uvádím v pouhém

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||


Similar works:

«Notes of the 6th Working Group Meeting On ‘Development of non-statutory guidelines in clarifying the expression “reasonable extent” in the permitted acts for educational purposes under the Copyright Ordinance’ Held on 16 August 2002 At the Intellectual Property Department Room 2501, 25th Floor, 213 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong The Hong Kong Association for Computer Education Present : (HKACE) The Hong Kong Academy for Performing Arts (HKAPA) Hong Kong Copyright Licensing...»

«362 Awareness of belief Stephen Butterfill 1. Mindreading & Interpretation An awareness of other people’s beliefs plays an essential role in everyday life. In this diagram, for example, Molly beIt’s lieves that it’s raining, and Tom is aware raining of her belief. But what is ‘awareness of belief’? What is involved in being able to recognise and think about beliefs?Here are two requirements: Molly thinks that it’s • raining Variation Requirement Being Molly has a belief aware of...»

«Medford Police Department Policy Manual LAW ENFORCEMENT CODE OF ETHICS LAW ENFORCEMENT CODE OF ETHICS As a Law Enforcement Officer, my fundamental duty is to serve mankind; to safeguard lives and property; to protect the innocent against deception, the weak against oppression or intimidation, and the peaceful against violence or disorder; and to respect the Constitutional rights of all men to liberty, equality and justice. I will keep my private life unsullied as an example to all; maintain...»

«Sagar, S. S., & Stoeber, J. (2009). Perfectionism, fear of failure, and affective responses to success and failure: The central role of fear of experiencing shame and embarrassment. Journal of Sport & Exercise Psychology, 31(5), 602-627.Perfectionism, Fear of Failure, and Affective Responses to Success and Failure: The Central Role of Fear of Experiencing Shame and Embarrassment Sam S. Sagar Leeds Metropolitan University Joachim Stoeber University of Kent Author Note Sam S. Sagar, Department of...»

«City of Berwyn City Council Meeting March 23, 2010 BERWYN CITY COUNCIL MEETING MARCH 23, 2010 DEAR ATTENDEE.THE MAYOR AND CITY COUNCIL WELCOME YOU. PLEASE KEEP IN MIND THAT THIS IS A MEETING OF THE MAYOR AND COUNCIL MEMBERS AS OPPOSED TO A PUBLIC HEARING WHERE ATTENDEES ARE ENCOURAGED TO PARTICIPATE. UNLESS INVITED BY THE MAYOR TO SPEAK, YOU ARE REQUESTED NOT TO INTERRUPT. IF YOU ARE RECOGNIZED BY THE MAYOR, PLEASE PREFACE YOUR REMARKS BY STATING YOUR NAME AND ADDRESS FOR THE RECORD. THANK...»

«E WIPO/GRTKF/IC/4/7 WIPO ORIGINAL: English DATE: November 5, 2002 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION GENEVA INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE ON INTELLECTUAL PROPERTY AND GENETIC RESOURCES, TRADITIONAL KNOWLEDGE AND FOLKLORE Fourth Session Geneva, December 9 to 17, 2002 REPORT ON THE REVIEW OF EXISTING INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE Document prepared by the Secretariat WIPO/GRTKF/IC/4/7 page 2 I INTRODUCTION 1. At the third session of the Intergovernmental Committee...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.abstract.dislib.info - Abstracts, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.